Stoeckart - Legal & Interim is het bureau van Annemarie Stoeckart
Activiteiten
activiteiten
opdrachtgevers
profiel
contact
 


Annemarie Stoeckart
treedt op als Legal Project Manager.
Opdrachtgevers kunnen haar inschakelen voor complexe juridische projecten met zowel inhoudelijke als organisatorische kanten.
Haar werkveld is het ondernemingsrecht, met name bij de financiŽle instellingen.

JURIDISCHE INTERIM-OPDRACHTEN
Een opdracht betreft het waarnemen van een senior positie binnen een onderneming of een specifiek project. Bij het waarnemen van een positie zorgt Annemarie Stoeckart er minimaal voor dat lopende zaken worden afgehandeld en de onderneming geen nadeel ondervindt van de uitval van de vaste jurist. Bij een project neemt zij de opdrachtgever de werkzaamheden uit handen, terwijl zij de onderneming betrokken houdt bij het project.

De meerwaarde van Annemarie Stoeckart komt voor de opdrachtgever tot uiting in haar ervaring en werkwijze.

Ervaring
De afgelopen vijftien jaar is Annemarie Stoeckart werkzaam geweest op meerdere terreinen van het ondernemingsrecht, waardoor zij veel bedrijven van dichtbij heeft meegemaakt. Ook heeft zij in projecten samengewerkt met professionals uit meerdere disciplines. Deze ervaring maakt haar tot een volwaardig gesprekspartner voor de opdrachtgever en stelt haar in staat zich snel in te werken in een nieuwe omgeving.

Werkwijze
Nadat aan het begin van de opdracht de werkzaamheden in kaart zijn gebracht wordt in overleg met de opdrachtgever een plan van aanpak geformuleerd. Daarin staat aangegeven welke doelen moeten worden bereikt.
Tijdens de uitvoering van een opdracht neemt Annemarie Stoeckart het werkproces in ogenschouw en adviseert zij de opdrachtgever over mogelijke verbeteringen. Aanpassingen in het werkproces legt zij vast, zodat de continuÔteit is gewaarborgd.

[top]